Příspěvek Vaší zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity

Pokud budete mít zájem o mnou pořádaná cvičení či kurz, nezapomeňte si zjistit, zda Vaše zdravotní pojišťovna na takovéto aktivity nepřispívá v rámci preventivních programů formou benefitů či peněžního příspěvku. Mohu na základě Vaší žádosti doklad (či fakturu)  pro zdravotní pojišťovnu o zaplacení okamžitě vystavit a Vy jej můžete na pojišťovně uplatnit.

Například:  Pojišťovna VZP nabízí pojišťěncům příspěvek až 500,- Kč  na pohybové aktivity  /  Pojišťovna OZP nabízí pojištěncům v rámci benefitů nově tzv. Kupon na preventivní aktivity až 500,- Kč